užkirpti

užkirpti
1 užkir̃pti, ùžkerpa, -o 1. tr. padaryti rantį, užręsti: Su peiliu užkirpk karpą J. Užkirpaũ abu galu lazdos Š. Užkirpk ant lazdos lygiai du mėterius Sn. Ant to brankto viržis nesilaiko: gilesnius užkirpk karbus Jrb. Ar jau abi klumpes užkirpai (padarei rantelius vielai kalti)? Alk. 2. tr. suleisti rąstus: Tas naujasis meistras prastai sąsparas užkerpa Plk. 3. tr. kirpimu uždirbti: Katros čiutnos, gerai pakirpdavo, tai daug užkir̃pdavo Skr. 4. intr. prk. šmaikščiu daiktu užrėžti, suduoti: Dėlto gi gerai užkir̃po rykštele! Ut. \ kirpti; apkirpti; atkirpti; įkirpti; iškirpti; nukirpti; pakirpti; perkirpti; prakirpti; prikirpti; sukirpti; užkirpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • užkirpti — užkir̃pti vksm. Ùžkerpa rántą, kar̃pą, ùžkarpą rąstè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkirpti — 1 apkir̃pti, àpkerpa, o tr. 1. truputį, ne visai nukirpti: Juras apkirpo jam (Kaziukui) paausiukus, sušukavo P.Cvir. Jam (Samsonui) bemiegant, apkirpo galvą ir išdavė jį filistinams S.Stan. | refl. tr.: Gera, kad patys sau apskerpa Sdk. Nes jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirpti — 1 atkir̃pti, àtkerpa, o 1. tr. Š kerpant atskirti dalį nuo viso: Atkir̃pk man gabaliuką Kp. | prk.: Baltstogės apygardoj, ką tik atkirptoj nuo Varšuvos kunigaikštijos, bajorai iškėlė baudžiavų klausimą rš. 2. refl. tr. sau dalį nuo viso kirpti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirpti — 1 iškir̃pti, ìškerpa, o tr. 1. žirklėmis išrėžti iš viso gabaliuką: Kiauliaropės vainiklapiai giliai iškirpti rš. | prk.: Per saulės užtemimus mėnulis labai švariai iškerpa saulės dalį rš. | refl. tr.: Jei kas tave išgandino, tai pritykojęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirpti — 1 kir̃pti, ker̃pa, o 1. tr. SD356 rėžti žirklėmis: Su žirklėmis kir̃pk karpus pakraščiais drobulės įkapėms J. Plaukus, popierių, avis kir̃pti K. Avinėli, baronėli, kir̃psim tau vilnelę Dkš. Žemė kaip varškė, pievos – kaip avį kirpk Šv. Geras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukirpti — 1 nukir̃pti, nùkerpa, o tr. 1. žirklėmis nurėžti, nupjauti, patrumpinti: Nukirptus plaukus reikia visada sudeginti Prk. Vilna nukirpta N. Nukirps tau liežuvį, kad ir šnibždomis nesišauktum Gmž. Kur ilgas plaukas, nukirpk J. 2. žirklėmis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakirpti — 1 pakir̃pti, pàkerpa, o tr. 1. žirklėmis ką patrumpinti: Buvo tatai rudais, pakirptais uostais, plono balselio žmogutis Žem. Pakir̃pkit sparnus, tai nelakios Sn. Pakir̃pk man plaukus, jau toki užaugo, kad net į ausis lenda Kt. Žolę pakir̃pti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkirpti — 1 perkirpti tr.; SD326, N žirklėmis į dvi dalis padalyti: Pusiau audeklą parkirpk J. Parkirpk pusiau ir turėsi du abrūsus Als. kirpti; apkirpti; atkirpti; įkirpti; iškirpti; nukirpti; pakirpti; perkirpti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakirpti — 1 prakir̃pti, pràkerpa, o tr. 1. žirklėmis kerpant, padaryti skylę: Prakirpk skylę galvai iškišti! Als. Nugaro[je] tyčioms prakirptas prarėžukas M.Valanč. Sijonas siauras, šonuose siūlės, dešimt centimetrų nuo apačios prakirptas rš. | prk.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikirpti — 1 prikir̃pti, prìkerpa, o tr. 1. žirklėmis kerpant gauti: Gausiai priauginama avių ir prikerpama vilnų rš. 2. kerpant ką patrumpinti: Pašėlęs tas kriaučius, žiūrėk, kaip jis tai bobai sijoną prikir̃po J. Reikia tam riestauodegiui sparnus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”